Stap 2: Hoe gaat het met de kinderen?

Stap 2

Stabiliteit

Hoe gaat het met de kinderen? Het is het beste voor de kinderen om te horen dat er een scheiding komt als je helemaal zeker bent van je besluit. Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat ze hun ouders niet kwijtraken.

Actief betrekken

Kinderen mogen ook suggesties doen. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. Dat blijven jullie, als ouders.
Een scheiding is voor kinderen zeer ingrijpend. Hoe zij zich voelen is te lezen in hun brief “Aan alle gescheiden ouders”.

Ouderschapsplan

Hebben jullie kinderen? Dan moet een ouderschapsplan opgesteld worden. In dit ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over: de manier waarop de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden, de vorm van omgang, de manier waarop jullie elkaar van informatie voorzien over de kinderen en de kosten van de kinderen. Denk alvast na over de manier waarop jullie samen na de scheiding als ouders met de kinderen om willen gaan.
Doe ook de workshop van Villa Pinedo.