Kinderalimentatie en het kindgebonden budget

Posted by | No Tags | Blog | 1 reactie op Kinderalimentatie en het kindgebonden budget

Bij de berekening van kinderalimentatie moet het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouderkop, niet in aanmerking worden genomen bij de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de ouder die het budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist.

 

Wet

Op 1 januari 2015 trad de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Bij deze wet zijn de regelingen van de bijdrage van de overheid in de kosten van kinderen herzien. De alleenstaande ouderkop werd geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en de alleenstaande ouderkorting. Daarnaast is het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen.

 

Normen van de Expertgroep

De landelijke expertgroep van familierechters die richtlijnen opstelt voor de berekening van alimentatie, adviseerde het kindgebonden budget af te trekken van het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien, de behoefte. De toeslag werd gezien als bijdrage in de kosten van de kinderen en niet als inkomen van de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven.

 

Het inwerking treden van de Wet Hervorming Kindregelingen in combinatie met de richtlijnen van de landelijke expertgroep van familierechters heeft tot gevolg gehad dat sinds 1 januari 2015 vele verzoeken tot wijziging van kinderalimentatie werden ingediend bij de rechtbanken.

 

Uitspraak

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat deze manier van berekenen fout is. Het kindgebonden budget moet niet direct afgetrokken worden van de behoefte van het kind, maar opgeteld worden bij het inkomen van die ouder die het budget ontvangt.

 

De Hoge Raad heeft hiermee een einde gemaakt aan de manier van berekenen zoals deze vanaf 1 januari 2013 werd toegepast.

 

De beslissing van de Hoge Raad zorgt niet voor een automatische aanpassing van de kinderalimentatie. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken zonodig te laten wijzigen.

 

Iedere situatie is anders en per situatie moet bekeken worden wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad. Een algemene rekenregel is helaas niet te geven.

 

Kijken we samen naar jouw situatie en bespreken we of een wijziging nodig is?


One Comment

Laurens besemer says:

17/11/2015 at 12:16

Mooi en informatief stuk!

Comments are closed.